Hirvaskoski

Historian havinaa ja kosken kuohuja
  • Hirvaskoski on vesien, metsien ja peltojen ympäröimä. Lähellä virtaa Hirvasjoki, jonka kosken kohina tuo oman leimansa alueen tunnelmaan.
  • Hirvaskosken kartano on joidenkin mukaan maan pohjoisin kartano. Pihapiiriin kuuluu 1830- ja 40-lukujen taitteessa rakennettu päärakennus, hevostalli ja useita talousrakennuksia.
  • Hirvaskosken tilalla on pitkä ja vaiheikas historia. Hirvaskosken (Timosen) ruukin alue mainitaan Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliiton vuonna 1993 julkaisemassa rakennusinventoinnissa kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi kohteeksi.
  • Oman erikoispiirteensä alueelle tuo myös 1920-luvulla alkunsa saanut, edelleen toimiva Hirvaskosken voimalaitos.

Lisätietoa historiasta: https://www.hirvaskoski.fi/hirvaskosken-kartano/hirvaskosken-kartanon-historiaa/